Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Heusden, dat deel uitmaakt van het Jeugdsportfonds Brabant, heeft als doel Heusdense kinderen van ouders die het niet zo breed hebben de kans te geven om lid te worden van een sportvereniging. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in de gemeente Heusden wonen en die een HeusdenPas hebben, komen in aanmerking voor het Jeugdsportfonds. Voor maximaal € 225 kan het fonds een kind een jaar lang laten sporten. Het gaat om de contributie plus eventueel sportschoenen, tennisracket of andere attributen.

Voor meer informatie over of uw kind aanspraak kan maken op een bijdrage uit het sportfonds, verwijzen wij u graag naar de website van 

>>STICHTING DE SCHROEF Ook kunt u direct contact opnemen met >>SEBASTIAAN VERWEIJEN, hij is de contactpersoon van (Oud)Heusden.