Nieuwsbrief nr. 1 - 2018

Voor alle leden van Tennisvereniging Heusden, 

 

Afgelopen ledenvergadering hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers voor in het bestuur en diverse commissies.  Inmiddels hebben we een paar leden bereid gevonden om een taak op zich te nemen en daar zijn we als tennisvereniging uiteraard heel erg blij mee.

 

Als penningmeester is Erik Huynen toegetreden tot het bestuur. Erik valt te bereiken via email: erik.huynen@ziggo.nl. Marleen Thuis, heeft de taak van Dick Goedhart overgenomen als coördinator van de onderhoudscommissie. Voor vragen of opmerkingen over het onderhoud kunt u haar bereiken op: mjthuis@home.nl. Daarnaast zijn Mari de Kort en Kim Duijs lid geworden van de onderhoudscommissie, zodat deze weer op volle sterkte is. 

 

Op dit moment zijn we als tennisvereniging druk bezig met de realisatie van een aantal projecten:

  • De nieuwe tennisbanen worden in april verder opgeleverd en wat foutjes worden hersteld.
  • Er komt een nieuw speelterrein achter de fietsenstalling. Het terrein is nu gerooid en er wordt gras ingezaaid.
  • Voor de jeugd was er druk bezocht paashaas festijn, waar wel 70 kinderen aan deel hebben genomen.
  • Voor de renovatie van de bordes trap zijn we nog steeds op zoek naar een voeg bedrijf die dit karwei goed en voor een schappelijke prijs kan verrichten. 
  • De bestuurskamer wordt verbouwd tot garderobe en gedeeltelijk opslag voor de kantine.
  • Verder gaan we de toegangscontrole updaten. Iedereen krijgt te zijner tijd een nieuwe druppel. 

Sponsoring 

 

Peter van de Donk, sponsorcommissie, meldt dat de Coöp het komende kwartaal, de opbrengst van het statiegeld, wat via de goede doelen knop van de automaat wordt ingeleverd, zal verdubbelen en aan de tennisvereniging schenken. Lever dus allemaal lege flessen in tbv de tennisvereniging. 

 

Daarnaast is Tennis direct weer sponsor voor onze vereniging. Hebt u dus nieuwe tennis spullen  nodig, dan graag naar Tennis direct gaan. Gevestigd aan de Rompertpassage te ’s-Hertogenbosch. 

 

Ten slotte wijzen we u op de mogelijkheid om de vereniging te steunen met de Club van 50.  Maak € 50 over op bank rekening NL16 RABO 0121711390 en u bent al sponsor van onze tennisvereniging. Informatie bij Mary Laros of Ans van de Griendt.

 

Het bestuur