Bestuur

Tennisvereniging Heusden heeft een klein bestuur dat ondersteund wordt door een vijftal commissies. Om de communicatie tussen het bestuur en commissies zo optimaal mogelijk te houden, is elk bestuurslid als contactpersoon gekoppeld aan een van de commissies.

 FUNCTIE  NAAM  EMAIL
 Voorzitter  Paul van Amelsfoort  info@amelsvoort.org 
 Penningmeester  Erik Huijnen   erik.huynen@ziggo.nl
 Secretariaat  Anita Schaap  anitavanthillo@gmail.com 
 Lid  Jesse Nederlof  j.m.nederlo@gmail.com
 Lid  Bjorn Schumacher  bjurrie@gmail.com 

JAARVERGADERING

 

Aan het begin van elk nieuw seizoen wordt er een jaarvergadering belegd, waarbij onder andere het beleid voor het komende jaar uiteengezet wordt. Leden zijn van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en mee te denken.