Bespeelbaarheid Banen

 

Algemeen

 

Er mag niet gespeeld worden als:

  • De temperatuur bij aanvang lager dan - 10 is. Gezien de leeftijd van onze banen, wordt meestal een lager vorsttemperatuur als grens aangehouden
  • Er sneeuw of ijs op de banen ligt (los van de temperatuur)
  • Als het dooit
  • Het bestuur een andere legitieme reden heeft om de banen te sluiten, bv. bij de jaarvergadering.

De beslissing om de banen te sluiten, alsmede weer te open, ligt ten alle tijden bij het bestuur. Bij twijfel kan je eventueel. de buienradarwidget raadplegen op de homepage, of contact opnemen met onze groundsman Nico (06 - 52340320). 

 

We hopen dat iedereen zich aan regels houdt. Deze zijn er niet alleen voor de bescherming van de banen, maar ook voor de veiligheid van jullie allemaal.

 

 

Extra informatie 

 

Bij opdooi, ijzel of sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar: bespeling kan dan beschadigingen (oneffenheden in de toplaag en de fundering veroorzaken). Een of enkele dagen erna zijn de banen weer bruikbaar wanneer de vorst uit de grond is (afhankelijk van de weersomstandigheden).

 

Sneeuw niet wegschuiven: dat kan de mat (toplaag) beschadigen en een ongelijke verdeling van het infillmateriaal (zand) tot gevolg hebben.

 

Bladafval dient zoveel mogelijk direct verwijderd te worden.

 

Regelmatig borstelen om het zand in beweging te houden ter voorkoming van verkleving en verstening.Borstelen zoveel mogelijk tijdens droge omstandigheden uitvoeren.

 

Hoe constateer je opdooi bij kunstgras? Bij kunstgras is opdooi moeilijk te zien. Het gevaar is dat er weer te vroeg op gespeeld gaat worden. Wees hierop alert omdat schade aan de fundering moeilijk te herstellen is.

 

    MARGRIETSRAAT 2A 
    5256 KV OUDHEUSDEN    

                    POSTBUS 110

                    5156 OUDHEUSDEN

    0416 - 661743
    (MA T/M VR VANAF 20:00)


    AED AANWEZIG